Blog

| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 20152016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 20212022 | 2023 |

<pNederland heeft één locatie waar dolfijnen in gevangenschap worden gehouden. Dit is het Dolfinarium in Harderwijk. Het Dolfinarium was ook het eerste park in Nederland dat begon met het houden van dolfijnen en daarbij één van de eerste dolfinaria in Europa. De eerste dolfijnen arriveerden in 1965. Sindsdien is het park uitgegroeid tot een waar zeedierenpark met op het moment wel acht verschillende soorten zeezoogdieren; De tuimelaar, de Californische zeeleeuw, de Patagonische Zeeleeuw, de bruinvis, de walrus, de gewone zeehond, de grijze zeehond en de Steller zeeleeuw. Verder zijn er verschillende haaien, roggen, overige vissen en andere lagere dieren te bekijken en zelfs aan te raken! De tuimelaars in het Dolfinarium leven in twee groepen op twee verschillende locaties. Vandaag ga ik jullie wat meer vertellen over de tuimelaars die in het Dolfinarium leven. Lees meer

Cetacea in gevangenschap hoeven niet te jagen. Toch beschikken zij over een hoge intelligentie en een hoog energievermogen dat in het wild vooral wordt gebruikt (en verbruikt) om te jagen. Bij jagen wordt natuurlijk meer dan alleen lichamelijke inspanning gebruikt, de dieren maken ook gebruik van jachttactieken en calculatie. Hierdoor is het noodzakelijk de dieren in gevangenschap toch genoeg verrijking te kunnen bieden, zowel lichamelijk als mentaal. Dit gebeurt in de vorm van voedselverrijking, omgevingsverrijking, speelgoed en ook training. Door de uitzonderlijke intelligentie en het probleem-oplossend vermogen van cetacea zijn ze vrij makkelijk en vrij snel te trainen vergeleken met de meeste andere dieren. Sommige soorten kunnen meer dan 50 verschillende gedragingen leren gekoppeld aan een uniek handgebaar. Dit kan zowel lichamelijke verrijking zijn (zoals het maken van sprongen) die bijdraagt aan het behouden van de conditie tot mentale verrijking (zoals het oplossen van puzzels). Hoe gaat het trainen van een zeezoogdier in zijn werk? Je leest het hier! Lees meer

In de vorige blog hebben we de basis principes van het trainen besproken. Vandaag gaan we het hebben over de belangrijkste training van allemaal: de gezondheidstraining. Deze training wordt standaard uitgevoerd in vrijwel alle parken die cetacea houden. De gezondheidstraining is een serie van gedragingen waardoor het mogelijk wordt een dier vrijwillig te onderzoeken en zelfs te behandelen wanneer dit nodig is. Zo wordt er bij dolfijnen bijvoorbeeld gekeken naar de tanden, ogen, het blaasgat, de buikzijde, er wordt temperatuur opgenomen, het dier wordt gewogen en er wordt zelfs vrijwillig bloed geprikt. Door deze training regelmatig uit te voeren raken de dieren gewend aan deze procedures en is het makkelijk de dieren te monitoren en gezond te houden. De gezondheidstraining wordt in dierenparken bij een groot aantal soorten uitgevoerd. De gezondheidstraining van cetacea is echter wel de meest geavanceerde en meest stressvrije methode. Het dier werkt in direct contact met de verzorger/trainer en hoeft niet te worden verdoofd om bijvoorbeeld bloed te prikken, gewicht te bepalen of het dier te transporteren. Zelfs kleine medische ingrepen kunnen worden uitgevoerd. Het dier wordt continu beloond en koppelt dus geen negatieve ervaringen aan deze training. Wil je meer weten over de gezondheidstraining? Vandaag ga ik hier verder op in!  Lees meer

                                             Volgende Pagina                                                                                                   Vorige Pagina                                                                                                                      2/7