Orka Morgan Drachtig? Het Hoe en Wat

Inleiding

Bekendmaking

Op 3 december 2017 werd voor het publiek bevestigd dat Morgan drachtig is. Dr. Jorge Soares, veterinair directeur van Loro Parque bevestigde dit met een officieel statement. Dit zorgde opnieuw voor veel ophef vanuit allerlei partijen, vooral onder de dierenwelzijnsgroepen en dierenactivisten. Door de jaren heen hebben zij verschillende keren aangekaart dat Morgan gezondheidsproblemen zou hebben, aangevallen wordt door de andere orka’s en dat ze slecht zou worden behandeld in Loro Parque. Het park zelf heeft echter gereageerd dat al deze beschuldigingen onjuist zijn. Naast het medische team van Loro Parque zelf hebben verschillende onafhankelijke dierenartsen Morgan onderzocht sinds de tijd dat ze in het park leeft. Dat zij niks ongewoons of alarmerend hebben gevonden lijkt het statement van de dierentuin de ondersteunen. Eén van de dierenartsen die Morgan heeft onderzocht is Andrew G. Greenwood. Greenwood heeft een officieel rapport online gezet in 2013 waarin hij concludeert dat Morgan in uitstekende gezondheid verkeerd. 

In de laatste zes jaar heb ik Loro Parque verschillende keren bezocht zowel achter de schermen als zijnde een normale bezoeker van het park om zelf getuigen te mogen zijn van Morgan en de status waarin ze verkeerd. Nog steeds heb ik geen bewijs gezien van de beschuldigingen die regelmatig door dierenactivisten worden gemaakt. In het kader van de laatste uitingen over Morgans welzijn, het feit dat ze drachtig en de daaropvolgende nieuwe rechtszaak die is aangespannen tegen Loro Parque, besloot ik het park nogmaals te bezoeken met een klein team van twee mensen. Het doel; Observeren, documenteren en vastleggen wat we te zien kregen bij een bezoek aan Morgan. Ook hebben we gepraat met verschillende experts in het team van Loro Parque om wat opheldering te krijgen over de situatie. Het volgende verslag en interview is de uitkomst van dit bezoek.

We kregen de gelegenheid te praten met Dr. Javier Almunia, directeur van milieuaangelegenheden binnen Loro Parque en een essentiële contribuant in onderzoeken en studies naar orka’s. We onderworpen hem aan het volgende interview:

Interview

Hoe oud is Morgan nu en hoe werd dit bepaald?

Dr. Almunia: “Het is onmogelijk haar exacte leeftijd te bepalen aangezien ze al meerjarig was toen ze werd gevonden. Hierdoor zal het altijd een schatting blijven hoe oud Morgan precies is. We hebben verschillende statistieken in groeipercentages van zowel wilde orka’s als de orka’s in Loro Parque vergeleken om te komen tot een schatting van zo’n tien tot elf jaar oud als haar huidige leeftijd. Toen ze werd opgevangen werd ze op zo’n twee a drie jaar oud geschat. In die periode was ze echter zwaar ondervoed en waarschijnlijk een stuk kleiner dan ze zou moeten zijn geweest. Een preciezere schatting van haar leeftijd rond die periode is tussen de 3 en vier jaar oud”.

 

Hoe lang is Morgan al drachtig?

“We ontdekten haar dracht in november 2017 en er werd een schatting gemaakt dat ze toen zo’n vijf maanden drachtig was. We verwachten de bevalling rond het einde van 2018”.

 

Hoe is Morgan drachtig geworden?

“Het was een natuurlijke paring. We doen niet aan kunstmatige inseminatie in Loro Parque. De vader is op dit moment onbekend omdat het een spontane paring was buiten onze observatie om toen de dieren aan het socialiseren waren”.

 

Hoe ontdekten jullie dat Morgan drachtig was?

“Tijdens een reguliere routine eigenlijk. We gebruiken echografie om de cyclus en de eierstokken van de vrouwelijke dieren te monitoren. Een kleine foetus werd tijdens deze check-up ontdekt. Het werd pas na vijf maanden ontdekt omdat de baarmoeder van een orka erg groot is en ze een hele dikke laag lichaamsvet hebben waardoor het beeld makkelijk kan vertekenen. Dit maakt het vrij makkelijk iets te missen, vooral omdat het niet ons hoofddoel is te zoeken naar een foetus”.

 

Controleren jullie het hormoonpeil van de vrouwelijke dieren dan niet?

“Hormoonpeilen controleren is geen vast deel van onze medische routines omdat fokken met de orka’s niet onze belangrijkste focus is. We observeren wel de cyclus van de vrouwelijke orka’s zodat we ze van de mannelijke dieren kunnen scheiden in de vruchtbare periode. Op deze manier hoeven we de dieren geen anticonceptiemiddelen toe te dienen, die schadelijk kunnen zijn op een lange termijn. Zo kunnen de dieren toch hun natuurlijke gedrag uitoefenen”.

 

Was het gepland dat Morgan drachtig zou worden?

“Nee, absoluut niet. We wilden Morgan zeker de kans geven om moeder te zijn in de toekomst omdat dit een heel belangrijk deel is van het natuurlijke gedrag van een orka. Het plan was echter om nog een aantal jaren te wachten voor we onze groep orka’s weer wilden gaan uitbreiden”.

 

Is het waar dat het eigenlijk niet was toegestaan om met Morgan te fokken en dat jullie hier op hebben toegezegd toen jullie Morgan ontvingen?

“Het is absoluut onwaar dat er beperkingen zijn in het fokken met Morgan. Dit is een leugen verspreid door dierenrechtenorganisaties om hun eigen argumenten sterker te maken. De Free Morgan Foundation heeft zelfs een brief ontvangen van de Spaanse regering die bevestigd dat er geen beperkingen zijn in het houden en huisvesten van Morgan. Toch verspreiden ze deze leugen nog steeds. We hebben de documenten om dit te bewijzen en delen deze graag met iedereen die hier in geïnteresseerd is”.

 

Is er genoeg ruimte voor een nieuwe orka?

“Er is meer dan genoeg ruimte voor Morgan om haar jong ter wereld te brengen en voor het jong om op te groeien. We zitten ver van het bereiken van de limiet in ruimte voor onze dieren”.

 

Zijn de geruchten over een mogelijke uitbreiding waar?

“Er is inderdaad een realistisch plan om de leefomgeving van de orka’s uit te breiden. Deze uitbreiding was binnen een paar jaar al gepland. Door de huidige situatie is dit echter uitgesteld. Bouwwerkzaamheden rond een drachtig dier of een jong kunnen stress veroorzaken en dat willen we natuurlijk vermijden”.

 

Kan Morgans doofheid een mogelijke complicatie zijn?

“We weten gewoonweg niet of Morgans gehoorproblemen iets zijn dat ze sinds haar geboorte al had en of het genetisch overdraagbaar is. Het is mogelijk, maar er zijn verschillende andere mogelijkheden die haar gehoorproblemen kunnen hebben veroorzaakt zoals trauma, sonar of een pathogene oorzaak zoals een bacteriële infectie. Het is dus op dit moment onmogelijk om te weten of haar jong dezelfde problemen heeft of kan ontwikkelen”.

 

Kan Morgans doofheid een beperking zijn in de verzorging van haar jong?

“Het kan gebeuren dat haar jong moeilijkheden ondervindt in het begrijpen en interpreteren van het dialect dat de orka’s gebruiken. Dit omdat Morgan hier zelf ook problemen mee heeft. Tenzij de andere orka’s in de groep hier ook een rol in spelen. Dit is echter heel waardevol in de wetenschappelijke zin. Er zijn nu al wetenschappers die interesse hebben getoond in de ontwikkeling van het jong als het gaat om het dialect. Het zal heel interessant zijn om uit te zoeken of het dialect alleen door de moeder van een individu wordt doorgegeven of dat de hele groep hierbij een rol speelt”.

 

Wat zijn de risico’s die deze dracht met zich meebrengt?

“Omdat dit haar eerste keer wordt als moeder kan het zijn dat ze niet precies weet hoe ze met haar jong om moet gaan. Als dit het geval is hebben we een team van professionals klaarstaan met heel veel kennis en ervaring in het handopvoeden van jonge orka’s. Twee van de jongen die hier in Loro Parque geboren zijn werden helaas afgestoten door hun moeder. We hebben hierbij dus moeten ingrijpen en de verzorging van de jongen op ons moeten nemen. Allebei de keren was dit succesvol. Het eerste jong wat hier geboren werd, Adán leeft hier nog steeds. Het andere jong was een vrouwtje genaamd Vicky. Zij is helaas overleden door darmproblemen. Dit had echter niets te maken met complicaties tijdens de bevalling of het proces van handopvoeden dat daarop volgde. We beschouwen beide gevallen dan ook als een succes. Geboortes bij orka’s en andere zeezoogdieren zijn over het algemeen niet vrij van risico’s. Zelfs in het wild haalt 52% van de jonge orka’s het eerste jaar niet. Dit is echter een ruwe schatting omdat het in het wild vrij moeilijk is te observeren wanneer een vrouwtje zwanger is of een jong heeft verloren. Het werkelijke aantal ligt daarom waarschijnlijk nog hoger. De hoofdoorzaak van dit hoge percentage is dat orka’s bij de geboorte een zeer laag immuunsysteem hebben. We zullen in ieder geval alles doen om Morgan te assisteren en een zo hoog mogelijke overlevingkans van haar jong te garanderen”.

ObservatieWe kregen de mogelijkheid de leefomgeving van de orka’s achter de schermen te bezoeken tijdens de ochtend en middag om wat van de routines onder de trainers en orka’s te mogen observeren. Zo ook de medische trainingsessies. Tijdens deze routines zagen we ontzettend veel gevallen van socialisatie tussen Morgan en de andere orka’s. Ze wordt dagelijks met verschillende dieren gegroepeerd. Dit varieert door de dag heen. De orka’s deden overdag mee aan trainingen, medische trainingen, shows en hadden ook periodes waarbij ze “vrije tijd” kregen en vrij mochten zwemmen en kiezen met welke dieren ze wilden socialiseren. Zelfs tijdens haar vrije tijd leek Morgan nooit alleen te zwemmen. Ze zwom het meeste met Adán, de jongste orka van de groep. Morgan kwam actief over op ons zowel in algemeen gedrag als tijdens haar socialisatie met de andere dieren. Haar gedrag was echter wel te beschrijven als kalm. Wanneer er een trainer in beeld kwam leek ze geïnteresseerd en alert.

 In de loop van de dag observeerden we bij verschillende medische routines uitgevoerd door zowel trainers als veterinaire medewerkers. Onder deze medische routines vielen onder andere het nemen van bloed en urine monsters, gewicht afnemen en ook het verzorgen van haar tanden en orale gezondheid. Zowel bij orka’s in het wild als bij orka’s in gevangenschap slijten de tanden door onder andere de interactie met andere orka’s en de omgeving. In gevangenschap gaat dit op een sneller tempo, vermoedelijk vanwege de kunstmatige omgeving waarin ze leven die veelal bestaat uit harde materialen zoals beton en metaal. In Loro Parque wordt dit nauwkeurig gemonitord en behandeld wanneer het nodig is. Morgan bleef erg kalm tijdens deze procedures en er waren geen tekenen van stress of pijn. Na de sessie werd ze beloond.

Medische training

De belangrijkste training is de medische of gezondheidstraining. De gezondheidstraining is een serie van routines waardoor het mogelijk wordt een dier vrijwillig te onderzoeken en zelfs te behandelen wanneer dit nodig is. Een voorbeeld van deze training in Loro Parque zijn het nemen van bloed en urine monsters evenals een monster nemen van de uitwaseming van het blaasgat, echografie, het meten en wegen van de dieren of bijvoorbeeld een korte fysieke check-up van ogen, tanden en buikzijde. Door deze training regelmatig uit te voeren raken de dieren gewend aan deze procedures en is het makkelijk de dieren te monitoren en gezond te houden. Het dier werkt in direct contact met de verzorger/trainer en hoeft niet te worden verdoofd om bijvoorbeeld bloed te prikken, gewicht te bepalen of het dier te transporteren. Zelfs kleine medische ingrepen kunnen worden uitgevoerd. Het dier wordt continu beloond en koppelt dus geen negatieve ervaringen aan deze training.

Tijdens deze trainingsessies was het duidelijk dat Morgan gewend is aan deze medische routines. Ze leek te begrijpen wat er van haar werd gevraagd. Ze kwam erg kalm over en wachtte geduldig op de signalen van haar trainers terwijl ze alle gevraagde gedragingen uitvoerde. Het was meerdere keren mogelijk voor ons haar hele lichaam te bekijken omdat ze helemaal uit het water kwam om bijvoorbeeld te worden gewogen. Haar huid zag er glad uit met een paar oppervlakkige krassen. Er waren geen wonden, diepe littekens of verse krassen zichtbaar. Haar gewicht op de weegschaal gaf tussen de 2200 en 2300 kilogram aan met 2324 kilogram als het zwaarste gewicht dat die dag gemeten is.

 Positive reinforcement

Het trainen van de orka’s en dolfijnen in Loro Parque wordt in alle gevallen bereikt met de zogeheten "Positive Reinforcement" methode. De meest bekende vorm van deze methode is de "clickertraining" die vooral bij huisdieren wordt gebruikt. Het basisprincipe van deze methode is het dier belonen voor gewenst gedrag. Bij ongewenst gedrag wordt het dier genegeerd in plaats van gecorrigeerd of gestraft. Het doel van de training is dat een dier gewenste gedragingen vertoond zonder negatieve ervaringen zoals stress, angst of agressie. Omdat het dier alleen positieve of neutrale prikkels ervaart tijdens deze training is de methode erg succesvol en kan het worden gebruikt op honderden soorten dierentuindieren waaronder zowel zoogdieren, vogels, reptielen, vissen en zelfs insecten!

Wanneer de training begint zal eerst een positief signaal worden aangeleerd. In het geval van zeezoogdieren is dit vrijwel altijd een fluitsignaal. Trainers en verzorgers dragen een fluitje met een hoge frequentie, enigszins te vergelijken met een fluitje gebruikt voor hondentraining. Het dier leert dat na de fluittoon iets positiefs volgt. Een makkelijke beloning is voedsel (aangezien voedsel vrijwel altijd positieve gevoelens oproept bij dieren), maar dit is zeer zeker niet altijd het geval. Zo worden de dieren ook vaak beloond met een speeltje, ijsklontjes, gelatine, waterstralen of een enthousiaste reactie van de verzorger (gelijkend als bij hondentraining). Tijdens ons bezoek werd Morgan ook beloond met deze zogenaamde 'Secundary Reinforcement' beloningen.

We zijn hierna nog op een willekeurige dag teruggekomen naar Loro Parque als normale parkbezoekers. Dit om te zien of er iets anders zou zijn vergeleken met de observaties van ons aangekondigde bezoek. We hebben echter niets kunnen ontdekken. In de periodes net voor, tijdens en na de orka show zijn alle achter de schermen bassins ook te zien voor het publiek op de achtergrond van het bassin waar de show plaatsvindt. We zagen hier verschillende medische trainingsessies en vrijetijds sessies vanuit de tribune.

Morgan werd niet eens voor iedere show gebruikt, zoals dierenactivisten vaak claimen. Sterker nog, ze had maar een paar segmenten in één van de vier shows die dag. Tijdens de andere shows zwom ze vrij rond in de overige bassins samen met de andere dieren.

Tijdens ons bezoek gaf Morgan de indruk een normale, gezonde orka te zijn die geen abnormaal of atypisch gedrag vertoonde. We hebben haar zien socialiseren met zowel de andere orka’s als met haar trainers en verzorgers. We zijn tevreden dat we konden concluderen dat de aannames en beschuldigingen gemaakt door verschillende dierenrechtengroepen opnieuw onwaar lijken te zijn.