Baby de rivierdolfijn  

Inleiding

Baby (ik noem hem ook wel Butu) is een boto of orinocodolfijn die gehuisvest wordt in de dierentuin van Duisburg in Duitsland. Dit is erg speciaal, aangezien Baby de enige rivierdolfijn is in Europa en Duisburg slechts één van drie plekken op de hele wereld waar rivierdolfijnen worden gehouden. De andere twee locaties zijn in Zuid-Amerika, waar deze soort voorkomt. Baby werd in 1974 gevangen tijdens een expeditie naar Venezuela die speciaal werd gehouden om de collectie van het dierenpark aan te vullen. Het was in deze tijd nog vrij normaal om zeezoogdieren uit het wild te vangen en dit werd door veel partijen zelfs aangemoedigd. Zo werden dergelijke expedities vaak gesponsord door de staat of door externe partijen. Ook werden de foto's en details van dergelijke vangsten vaak trots verkondig in het nieuws, in parkgidsen en zelfs in het park zelf. Het doel was om vier dieren te vangen. Iets wat niet makkelijk was, aangezien boto's moeilijk te vinden zijn en vaak solitair of in hele kleine groepjes leven. Uiteindelijk lukte het om één exemplaar te vangen. Dit dier werd vervolgens doormiddel van een handoek om zijn staart te knopen aan een stuk drijfhout bevestigd waarop werd gewacht of er misschien meerdere dieren op af zouden komen. Dit was inderdaad het geval. Uiteindelijk werden er vijf dieren gevangen. Een volwassen mannetje genaamd "Vater" (vader), een volwassen vrouwtje "Mutter" (moeder) met haar zee jonge kalf  "Baby" en een juveniel dier "Halbstarker" (tiener). Er werd ook een zeer oud albino vrouwtje gevangen, maar dit dier werd eigenlijk vooral als curiositeit meegenomen vanwege haar aparte kleur en ook vanwege het feit dat ze al op leeftijd was. Er was namelijk ook interesse in een compleet skelet van deze soort en er werd vanuit gegaan dat "Oma" niet lang meer te leven had. De dieren werden in een tijdelijk bassin geplaatst in Venezuela en vervolgens kwamen zij allemaal levend aan in het park op 14 maart 1974.

Rivierdolfijnen in gevangenschap

Hoewel mensen vaak denken dat deze soort zeldzaam is in gevangenschap is dit niet het geval. Boto's zijn lange tijd in gevangenschap gehouden op allerlei verschillende plaatsen en soms zelfs in grote aantallen. Met name in Noord-Amerika, maar ook in Japan en Zuid-Amerika. Onder andere in Marineland of the Pacific, Steinhart Aquarium, Seaworld San Diego, Tarpon Zoo, Milwaukee Zoo, Homossasa Springs, Silver Springs, Toledo Zoo en Forest Park Zoo. Het laatste exemplaar buiten Zuid-Amerika (naast de dieren in Duisburg) overleed in 2002 in Pittsburgh Zoo. Baby's laatste bassingenoot "Vater" (overigens hoogstwaarschijnlijk niet Baby's echte vader) overleed in 2006 op een zeer hoge leeftijd die geschat werd op over de 50 jaar oud! Dit maakt hem de oudste rivierdolfijn in gevangenschap ooit en misschien wel de oudste rivierdolfijn die ooit heeft geleefd!


                                    Baby

Baby is ondanks zijn hogere leeftijd erg speels en actief. Omdat hij nog erg jong was toen hij in gevangenschap werd gebracht is hij zeer gewend aan mensen en niet bang van zijn verzorgers. Op een aantal minimale en natuurlijk noodzakelijke gezondheidstrainingen  na wordt Baby niet getraind. Er worden ook geen shows of presentaties met hem gehouden. Baby wordt sinds 2006 gehuisvest in een tropische hal genaamd "Rio Negro". In dit habitat leven verschillende diersoorten waaronder vogels, vissen, kleine primaten en reptielen. Dit is een ongelofelijke verbetering met zijn oude verblijf dat veel, maar dan ook veel kleiner en sterk verouderd was. Hoewel dolfijnen vaak sociale dieren zijn is het voor mannelijke boto's vrij natuurlijk om solitair te leven. Wel wordt er gezorgd voor genoeg verrijking en interactie door zijn verzorgers. Baby is een ontzettend apart, fascinerend en leuk dier in een prachtig verblijf en het is dan ook zeer aan te raden om hem te gaan bekijken! De mogelijkheid om rivierdolfijnen in een Europese dierentuin te bekijken zal niet snel meer voorkomen. Dit is ook een goede reden om hem een te gaan zien. Baby is al jaren één van mijn favoriete dieren en ontzettend leuk om te hanteren en met hem om te gaan! Ik zal snel daarom hoogstwaarschijnlijk snel weer schrijven over Baby!