Tuimelaars Loro Parque

Inleiding 

Je zou het bijna vergeten door alle publiciteit om orka's en papegaaien wanneer het om Loro Parque gaat, maar er leeft natuurlijk ook een groep tuimelaars! Deze waren er zelfs al lang voor het park orka's ging houden! Deze groep dieren leeft in een uniek bassin waar een klassieke show wordt gehouden met trainers in het water met de dieren, muziek en gedragingen met hoepels. De groep zelf is stabiel met weinig grote veranderingen over de jaren heen. Veel van de originele eerste dieren leven er nu nog steeds samen met hun nakomelingen. Wil jij deze dieren leren herkennen en iets te weten komen over de karakters?

Loro Parque opende haar dolfinarium op 24 september 1987. Het park was toen vooral nog bekend om haar papegaaien en de shows die met deze dieren werden gegeven. Uiteindelijk ging het park meer soorten houden en ontwikkelde het zich tot een waar dierenpark. Tijdens de opening leefde er zes dolfijnen uit Florida in het dolfijnenbassin. Dit waren Baron, Crystal, Sanibel, Paco, Ruffles en Pacina. De dieren arriveerden in Juni 1987 in Loro Parque. In 1994 was de eerste succesvolle geboorte; Crystal beviel van een vrouwelijk kalf genaamd Taina. . In 1997 beviel Crystal opnieuw van een vrouwelijk kalf, dit kalf werd Luna genoemd. De vader van beide jongen is Baron. In 1999 beviel Pacina van een jong genaamd Clara, de vader van Clara is Paco. Het laatste jong van Crystal werd in 2001 geboren, een mannetje genaamd Cesar. Ook dit keer was Baron de vader. In 2001 was het totale aantal dieren dus al naar tien gestegen vanwege de vele succesvolle geboortes in de groep. Helaas overleed dat jaar Crystal. In 2005 werd Joan geboren, een zoon van Clara en Baron. In 2007 overleed vervolgens ook Baron. Er was daarna een lange tijd zonder veranderingen in de groep, tot in 2011 Ilse werd geboren en in 2014 ook Taina overleed. Vandaag de dag bestaat de groep uit nog vier van de zes originele dieren en hun nakomelingen. Ik stel ze aan jullie voor:

 Sanibel

Sanibel is een zachtaardige dolfijn met een vriendelijke blik. Ze heeft opvallende ogen en aan de linkerkant een klein zwart puntje op haar kin. Ze is de moeder van Ilse; de jongste telg van de groep. De twee zijn dan ook vaak samen te zien. Ilse blijft nog veel bij Sanibel en leert zo van haar. Sanibel is een kalme en fijne dolfijn om mee te werken volgens haar trainers. Ze is gek op groepsgedragingen zoals de grote sprong in het midden van het bassin. Ze is erg mensgericht.

Paco

Paco is de grootste dolfijn van Loro Parque. Hij is groot en donker met zeer herkenbare vinnen. Uit zijn rugvin zijn meerdere hapjes, waaronder een hapje uit de bovenkant, iets wat je niet vaak ziet. Ook uit zijn staart zijn verschillende happen. Het contrast tussen zijn grijze rug en witte buik is erg groot. Hij heeft een donkere kin. Hij is de vader van Clara en Ilse. Hij kwam naar Loro Parque samen met Ruffles en Paccina. Samen vormden zij drie van de eerste zes dieren in het park.


Ruffles

Ruffles is ondanks de naam doet denken een vrouwelijke tuimelaar. Ze is te herkennen aan haar vele vlekjes en sproetjes, waaronder op haar buik en kin. Ze is ook te herkennen aan haar rugvin en staartvin, waar meerdere hapjes uit zijn. Twee grote hapjes onderaan de basis van de vin maken haar uniek. Ruffles is een speelse en vrolijke dolfijn en een favoriet onder veel bezoekers en trainers. Ze is één van de originele dieren, maar oogt en gedraagt zich als een jonge dolfijn.


Pacina

Pacina is een donkere, niet al te grote dolfijn. Haar rugvin mist twee kleine hapjes en uit haar staart zijn meerdere stukken. Ze is de moeder van Clara. Ze is een koppige dolfijn met een eigen willetje en daardoor geen dolfijn voor beginnende trainers. Ze pikt trainingen niet heel snel op, waarschijnlijk omdat ze eigenwijs is en niet omdat ze het niet begrijpt. Ze is net als Paco, Ruffles en Sanibel één van de originele zes dieren die bij de opening van het dolfinarium naar Loro Parque kwam. Haar trainers beschrijven haar als een strenge persoonlijkheid met een krachtige eigen wil.


Luna

Luna werd op 21 oktober 1997 geboren. Haar ouders zijn Crystal en Baron, twee van de originele zes dieren die helaas allebei niet meer leven. Luna is een zeer lange, dunne dolfijn met een elegant uiterlijk. Ze heeft zeer donkere, sprekende ogen met veel oogwit die eigenlijk meteen opvallen. Dit is ook haar meest herkenbare eigenschap. Hiernaast is ze te herkennen aan haar roze buik en het feit dat ze slank en gaaf is zonder veel krasjes of vlekjes. Luna is een vriendelijke, stabiele dolfijn die altijd wel in is voor een spelletje.

Clara

Clara werd op 7 december 1999 geboren. Haar moeder is Pacina en haar vader Paco. Clara is een zeer grote, donkere dolfijn met een vrij herkenbare vorm. Haar hoofd is wat platter dan de andere dolfijnen en ook de vorm van haar lichaam is wat krommer. Ze is zeer donker, soms bijna met een bruine gloed. Ze heeft een kleine, lage rugvin en zowel uit haar rugvin als staartvin zijn geen hapjes. Clara is een sociale dolfijn met een geduldig karakter. Ze is gek op 'high energy' gedragingen.

Cesar

Cesar werd op 3 januari 2001 geboren in Loro Parque. Hij is het derde kalf van Crystal en Baron en daarmee een volle broer van Luna en de overleden Taina. Cesar lijkt in uiterlijk erg veel op zijn zus Luna. Hij heeft compleet gave vinnen zonder hapjes en is vrij lang en donker. Ook heeft hij dezelfde opvallende ogen als Luna. Bij zijn mondhoeken heeft hij donkere streepjes en hij heeft een witte punt op zijn rostrum. Rond deze witte punt is de huid ook een beetje roze. Cesar is voor een mannetje vrij rustig en accepteert veel van de andere dieren. Zijn favoriete gedragingen zijn gedragingen waar waterwerk bij komt kijken. Hierbij ligt de trainer in het water bij de dolfijn.

Joan

Joan werd op 2 juli 2005 geboren in Loro Parque. Zijn ouders zijn Clara en Baron. Hij is daarmee de halfbroer van Cesar en Luna. Ook is hij de kleinzoon van Pacina en Paco. Joan is onder de reguliere bezoekers één van de lievelingen omdat veel hem hebben zien opgroeien. Hij is erg donker gekleurd, net als zijn moeder Clara. De lijnen rond zijn ogen zijn wat lichter dan de rest van zijn lichaam. Joan is gek op gedragingen met trainers zoals het spelen met ballen en hoepels of het aangeven van de lijn. Joan heeft inmiddels de vruchtbare leeftijd bereikt en zal daarom waarschijnlijk snel naar een andere groep of een mannengroep moeten verhuizen om inteelt te voorkomen. In de natuur verlaten jonge mannelijke tuimelaars hun groep ook rond deze leeftijd.

Ilse

Ilse werd op 1 november 2011 geboren en is de jongste telg van de groep. Haar moeder is Sanibel en haar vader is Paco. Ze is dus een halfzusje van Clara. Ilse is nu nog heel makkelijk te herkennen omdat ze de kleinste dolfijn uit de groep is. Beduidend kleiner dan alle andere dieren. Ook lijkt ze erg op haar moeder qua uiterlijk en heeft ze ongeveer hetzelfde karakter. Zachtaardig en makkelijk, al is ze een stuk speelser en nieuwsgieriger dan Sanibel. Ze leert snel en kon op jonge leeftijd al vrij complexe gedragingen. Dit omdat ze momenteel alle aandacht krijgt aangezien ze de enige jonge dolfijn in de groep is.

Update 2016: Na het schrijven van het originele artikel is Joan geruild voor Achille en Ulisse uit Oltremare. Dit in kader van het fokprogramma zodat de kans op inteelt kleiner wordt in beide parken. Achille en Ulisse stel ik hier voor:

Achille & Ullise

Achille werd geboren op 23 augustus 2002 in Aquario di Genova in Italië. Zijn ouders zijn Bonnie en Bravo. in januari 2004 verhuisde hij naar Oltremare. In 2011 verhuisde hij vervolgens naar Zoosafari di Fasano om in 2013 weer terug te keren naar Oltremare. In 2015 verhuisde hij daarna samen met Ullise naar Loro Parque. Achille is een grote dolfijn met een zeer grote rugvin en staartvin. Zijn vinnen lijken te groot voor zijn lichaam in proportie wanneer je hem met andere tuimelaars vergelijkt. Ook staat zijn rugvin recht omhoog als een driehoek, in plaats van gebogen sikkelvormig zoals bij de meeste tuimelaars. Ulisse werd geboren op 3 september 1997 in Aquatic World Cattolica in Italië. Daarna is hij verhuisd naar Adriatic Seaworld (beide parken zijn nu gesloten). Uiteindelijk is ook hij naar Oltremare verhuisd en tijdelijk naar Zoosafari di Fasano, totdat hij in Loro Parque terecht kwam. Ulisse is een lange, donkere dolfijn met veel krasjes en hele kleine hapjes uit zijn rug en staartvin. Beide dieren zijn oud genoeg om nakomelingen te verwekken.